Opis zmian

Posted by Jerzy Seweryn on
Wersjonowanie jest potrzebne do rozróżnienia poszczególnych etapów prac nad daną rzeczą. Należy przyjąć, że będzie ono opisane liczbami które są zwiększane sekwencyjnie o 1. Opis ten oparty będzie na zestawie trzech liczb rozdzielonych kropkami X.X.X. Konkretny przykład jak to zrobić będzie opisany na wersjonowaniu API. Poszczególne liczby w wersjach zmieniamy według założeń:

  1. Trzecią liczbę w wersji zwiększamy gdy poprawione zostały tylko błędy. Wywołania metod pozostają bez zmian i zwracane parametry pozostają bez zmian.

  2. Drugą liczbę w wersji zwiększamy gdy dodane zostały nowe funkcjonalności i zmiany te utrzymują kompatybilność wstecz. Kod aplikacji które używają API nie wymaga zmian.

  3. Pierwszą liczbę w wersji zwiększamy gdy zmiany które zostały wprowadzone nie utrzymują kompatybilność wstecz.


Odpowiednie zarządzenia wersją umożliwia optymalne realizacje celów na poszczególnych etapach rozwoju, ulepszania i utrzymania.

Temat ten można rozpatrywać w różnych kontekstach:

  1. wersjonowanie projektu / produktu – kamienie milowe, wydania, utrzymanie itp.

  2. wersjonowanie kodu źródłowego aplikacji (Git, Subversion), itp.

  3. wersjonowanie modułów – zależności między nimi (maven 2 i maven3), itp.

  4. wersjonowanie baz danych – historii zmian, utrzymania spójności, itp

  5. wersjonowanie dokumentów – obieg dokumentów, szkic, zatwierdzony, korekta, itp.


Jeżeli interesuję Ciebie rozwinięcie jednego z tych tematów napisz do mnie.

Zaproponowany podejście jest jednym z możliwych rozwiązań. Jeżeli masz inne, indywidualne doświadczenia w tym temacie i chciałbyś się podzielić to napisz do mnie.