Ssh keys authorization

Posted by Jerzy Seweryn on
[code lang="shell"]
// generujemy swój klucz ssh
ssh-keygen
//na wszystkie pytania odpowiadamy enterem
//wynik otrzymujemy w:
~/.ssh$ ls -al
id_rsa // klucz prywatny
id_rsa.pub // klucz publiczny
//kompiujemy klucz publiczny na serwer
scp ~/.ssh/id_rsa.pub [email protected]:~/
//dopisujemy go kluczy na serwerze
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
//usuwamy plik na serwerze
rm id_rsa.pub
//włączamy autoryzację po kluczach w
sudo vim /etc/ssh/sshd_config
RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
//restartujemy ssh na serwerze
/etc/init.d/ssh reload
//teraz logując się po ssh na serwer nie będzie pytania o hasło ;-)
[/code]