Screen tips

Posted by Jerzy Seweryn on
* Uruchamimay program w screen.
[code lang="shell"]
screen -S torrent rtorrent
screen <opcje> <parametry> <nazwa programu>
[/code]
* Wyście ze screen'a:
[code lang="shell"]
ctrl + a, d
[/code]
* Powrót do screen'a:
[code lang="shell"]
screen -x torrent
[/code]
* Lista screen'nów:
[code lang="shell"]
screen -list
[/code]
* Powrót do screen'a z listy:
[code lang="shell"]
screen -x 31234
[/code]
* Po uruchomieniu pierwszego screen'a jesteśmy w konsoli 0;
* Aby otrzymać następną konsolę w screen'ie robimy:
[code lang="shell"]
ctrl + a, c
[/code]
* Przełączamy się między konsolami przy pomocy:
[code lang="shell"]
ctrl + a, #
// # - oznacza numer konsoli
[/code]
* Aby usunąć konsolę:
[code lang="shell"]
exit
[/code]