dodawanie usuwanie uzytkownika ubuntu linux

Posted by Jerzy Seweryn on
adduser UserName
userdel UserName
rm -rf /home/UserName