postgresql

//instalacja
sudo
apt-get install postgresql postgresql-client postgresql-contrib
//zmiana hasla do bazdy danych
sudo
su postgres -c psql
postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'hasło';
postgres=# \q
//usuniecie hasla dla uzytkownika
sudo passwd -d postgres
//dodanie hasla dla uzytkownika
sudo
su postgres -c passwd

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Set up JBoss AS 5.1.0 and Seam 2.2.0 in Ubuntu 9.04