Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2009

git remote repo

# login to remote server
ssh git@REMOTE_SERVER

# once logged in
mkdir example.git
cd example.git
git --bare init

#local host
mkdir example
cd example
git init
touch README
git add README
git commit -m 'first commit'
git remote add origin git@REMOTE_SERVER:example.git
git push origin master

dodawanie usuwanie uzytkownika ubuntu linux

adduser UserName
userdel UserName
rm -rf /home/UserName

instalacja redmine

wget http://rubyforge.org/frs/download.php/57098/ruby-enterprise_1.8.6-20090520_i386.deb
wget http://rubyforge.org/frs/download.php/56909/redmine-0.8.4.tar.gz
sudo apt-get install apache
sudo apt-get install build-essential apache2-prefork-dev libapr1-dev

sudo dpkg -i ruby-enterprise_1.8.6-20090520_i386.deb

sudo -i
export PATH=/opt/ruby-enterprise/bin:$PATH
passenger-install-apache2-module

Tworzymy plik /etc/apache2/mods-available/passenger.load o treści:

LoadModule passenger_module /opt/ruby-enterprise/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.2/ext/apache2/mod_passenger.so
oraz /etc/apache2/mods-available/passenger.conf o treści:

PassengerRoot /opt/ruby-enterprise/lib/ruby/gems/1.8/gems/passenger-2.2.2
PassengerRuby /opt/ruby-enterprise/bin/ruby

a potem aktywujemy stworzone moduły przez
sudo a2enmod passenger

Instalacja redmine
$ cd /apps
$ sudo tar xzvf ~/redmine-0.8.4.tar.gz
$ sudo ln -s redmine-0.8.4 redmine
$ sudo chown -R www-ruby.www-ruby redmine/public redmine/log redmine/config
Tworzymy bazę danych…

postgresql

//instalacja
sudoapt-getinstall postgresql postgresql-client postgresql-contrib
//zmiana hasla do bazdy danych
sudosu postgres -c psql
postgres=# ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'hasło';
postgres=# \q
//usuniecie hasla dla uzytkownika
sudopasswd-d postgres
//dodanie hasla dla uzytkownika
sudosu postgres -cpasswd

build-essential apache2-prefork-dev

apt-get install build-essential apache2-prefork-dev

apache2

apt-get install apache2

adduser

sudo adduser USER_NAME

mc install

apt-get install mc